MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SEYAHAT PAKET TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 27.11.2014 Tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

SATIŞA İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME BELGESİ VE SÖZLEŞME METNİ

Satıcı KONTES İSTANBUL SEYAHAT TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.

Ünvanı : KONTES İSTANBUL SEYAHAT TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.)

Mersis Numarası : Istanbul- 0576-1000-8120-0001

Adresi : Küçük Ayasofya Mah. Çayıroğlu Sok. Artefes Hotel Blok No: 17 / 101 Fatih /Istanbul

Telefon : 0 532 422 2684

E-mail : [email protected]

 

Alıcı : Tur veya Uçak biletini SATICI’nın WEB sitesi aracılığı ile satın alan kişidir.

KONU:
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya, SATICI’ya ait https://turkeytravel.com/ internet sitesi üzerinden elektronik ortamda satışını yaptığı, yolcu taşıma ve Tur biletinin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

HİZMET BİLGİLERİ ve TESLİMİ:
İşbu sözleşme konusu hizmet, Tur, otobüs ve Uçak yolcu taşıma bileti olup, biletin, vergiler dahil satış bedeli, ödeme şekli, başlangıç yeri, varış yeri, seyahat tarihi, hareket saati siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır ve alıcının elektronik posta adresine de gönderilmektedir.

SATICI’ya ait https://turkeytravel.com/ internet sitesinde Tur ve uçak bilet satın alma işlemleri aşamasında ALICI’nın öncelikle paket tur ve tarih seçimi yapması, e-mail adresi ile Karayolu, Deniz ve Havayolu Taşıma Yönetmeliği ile zorunlu kılınan sair kişisel bilgilerini doğru bir şekilde yazması gerekmektedir. Tur satın alma işlemine devam etmeden önce “ Ödemeyi Tamamla” seçeneği üzerinde yer alan “ Satış Sözleşmesi’ni Okudum ve Kabul Ediyorum” seçeneğinde yer alan “SATIŞ SÖZLEŞMESİ”nin işaretlemesi ile birlikte ALICI’nın ekranında satış sözleşmesi hükümleri görüntülenecektir. ALICI’nın “ Satış Sözleşmesi’ni Okudum ve Kabul Ediyorum” seçeneğini işaretlemiş olması, işbu sözleşmenin akdedildiği anlamını taşımamaktadır. ALICI, işbu satış sözleşmesini okuyup, sözleşme metninde yer alan tüm bilgileri kontrol etmekle yükümlüdür. ALICI; “ Ödemeyi Tamamla” kutucuğunu işaretleyinceye kadar siparişinde, kişisel bilgilerinde değişiklik ve düzeltmeleri yapmakta serbesttir. ALICI satış sözleşmesini okuyup, kontrol ettikten ve onayladıktan sonra satın alma işlemine devam edebilecektir. ALICI’nın bu onayı verdikten sonra ödeme bilgilerini doğru işleyerek “ Ödemeyi Tamamla” seçeneğini işaretlemesi ile birlikte satın alma işleminin gerçekleşmesi halinde işbu satış sözleşmesi akdedilmiş olacaktır. Siparişte ve kişisel bilgilerinde hata olmasına rağmen ALICI; bu hataları gidermeksizin satın alma işlemini gerçekleştirdiği takdirde; bilgilerin elektronik ortamda düzeltilmesi mümkün değildir.

Ödeme onaylandıktan ve satın alma işlemi gerçekleştikten sonra işbu Paket Tur ve bilet satış sözleşmesi ALICI’nın bildirmiş olduğu e-mail adresine otomatik olarak iletilecek, bir nüshası da satış işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıl süre ile SATICI tarafından elektronik ortamda muhafaza edilecektir. ALICI bu suretle, satın aldığı bilette belirttiği kişisel verilerinin, SATICI tarafından saklanmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul ve beyan eder.

GENEL HÜKÜMLER:
ALICI; sözleşme konusu Paket Tur ve yolcu taşıma biletinin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

Sözleşme konusu Paket Tur ve yolcu taşıma bileti, ALICI tarafından seyahat başlangıcı öncesinde SATICI’nın en yakın şubesinden veya email olarak teslim alınacak ve Seyahat süresince yanında bulunduracaktır. ALICI ayrıca, satın aldığı Paket tur ve biletini email adresine e-bilet olarak alıp / basarak yanında taşıyabilecektir.

Sözleşme konusu Paket Tur ve yolcu taşıma bileti, ALICI’nın şahsen kendisine teslim edilir. Bu nedenle ALICI yolcu taşıma biletini teslim alırken kimlik / pasaport numarasını veya kartını SATICI görevli personeline ibraz etmek zorundadır. ALICI Paket Tur ve bileti teslim alırken, bilet üzerindeki bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Sonradan yapılan itirazlar geçersizdir.

ALICI, bilet alımı esnasında ve sitede diğer kanallarda sisteme girmiş olduğu cep telefonu numarası ve bunlarla sınırlı olmayan sisteme girilmiş tüm kişisel verilerinin doğruluğunu beyan ve kabul ederek, bu verilerin toplanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, sözleşmenin tarafı olmayan 3. kişi ve kurumlar ile paylaşılmasına peşinen muvafakat etmektedir.

ALICI, taşıma sırasında sıhhi durumunun bozulması nedeniyle SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, Evcil hayvanların taşıtların bagaj taşımaya mahsus bölümlerinde daha rahat ve güvenli bir seyahat geçirmesini sağlamak amacıyla, türüne uygunluk gösteren kafesler içerisinde, veteriner muayenesi sonucu seyahat etmesinde sakınca görülmediğini gösterir belge ile veteriner kontrolünde uyutulmuş halde taşınacağını ve bu hususta kendisine sunulan muvafakatnameyi imzalayarak doğacak sorumluluğun tamamını üstleneceğini SATICI’nın işbu taşıma nedeniyle herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. aksi halde SATICI, evcil hayvan taşımasını reddedebilir.

SATICI’nın kusuru dışında gerçekleşen nedenlerle meydana gelecek gecikme ve sefer iptallerinde, ALICI maddi ve manevi zarara uğradığından bahisle SATICI’ndan hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder. Paket Tur ve Bilet ücret iadesi hakkı saklıdır.

CAYMA HAKKI:
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 2 / h uyarınca Seyahat ve yolcu taşıma sektöründe hizmet veren sağlayıcılarla kurulan ve sağlayıcının belirli bir tarihte veya zaman dilimi içinde sözleşme konusu hizmet edimini sunma yükümlülüğü altına girdiği sözleşmelerde cayma hakkı, ALICI tarafından kullanılamaz.

Bununla birlikte; ALICI’nın Paket tur ve bilet iptal işlemi yapmak istemesi halinde, Iptal koşullarına bağlı kalmak kaydıyla https://turkeytravel.com/en/terms-conditions bu işlemi gerçekleştirebilir. ALICI; SATICI’nın Web sitesinden ya da email olarak alınan bileti yine SATICI’nın Web sitesinden ya da email ile iptal edebilir.

ÖZEL HÜKÜMLER:
Alınan paket tur veya bilet, üzerinde yazılı Tarih/Saat ve Güzergah için geçerlidir. Üzerinde yazılı gün ve saatte kullanılmayan bilet geçersiz sayılır. Paket tur veya Uçak / Otobüs hareket saatinde araç içerisinde hazır bulunmayan yolcular, seyahat haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Bu halde seyahate katılmayan yolcuya ücret iadesi yapılmaz.

ALICI, tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, zehirli, bulaşıcı, radyoaktif ve benzeri nitelikteki eşyası ile akıcı, bulaşıcı, koku neşredici gıda maddeleri ve kanunen yasaklanmış maddelerin Karayolu, Havayolu ve Denizyolu Taşıma Yönetmeliği gereği taşıtın bagaj bölümü de dâhil olmak üzere taşınamayacağını, bu suretle belirtilen özellikte bagaj ve eşyayı yanında bulundurmayacağını kabul ve beyan eder.

KREDİ KARTI BİLGİLERİNİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ALICI, kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. ALICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. ALICI’nın kredi kartı bilgilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı SATICI’nın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, ihmal ve kusuru sebebiyle SATICI’nın bir zarara uğraması halinde uğranılan zararı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

SATICI gerekli gördüğünde ALICI’nın kişisel verilerini yapılan işlemlerle veya işbirliği içinde olduğu gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan pazarlama ve benzeri amaçlarla ilgili olarak kaydedebilir, paylaşabilir, kullanabilir, depolayabilir, işleyebilir ve saklayabilir. https://turkeytravel.com/en/ internet sitesi üzerinden Paket tur ve bilet satın alma işlemi esnasında ALICI’dan talep edilen veya ALICI tarafından sağlanan bilgiler ve https://turkeytravel.com/en/ internet sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, SATICI ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından https://turkeytravel.com/en/ internet sitesinin üyeleri ve işletmeler ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, ALICI’nın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir.

5651 sayılı Kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sitede çıkabilecek sorunların giderilebilmesi için, SATICI gerektiğinde ALICI’nın IP adresi, ALICI’yı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. SATICI https://turkeytravel.com/en/ internet sitesi dahilinde başka internet sitelerine de link verebilir. SATICI link vasıtasıyla erişilen internet sitelerinin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

SATICI işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere, ALICI’ya ait bilgileri açıklamayacaktır.

Bu durumlar;

-Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkartılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,

-SATICI’nın üyeleri ve işbirliği içinde bulunduğu işletmeler ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması,

 

-Yetkili idari ve adli otoriteler tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, ALICI ile ilgili bilgi talep edilmesi,

-ALICI’nın (ve diğer alıcıların) haklarını veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

-SATICI’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, https://turkeytravel.com/en/ internet sitesine veya sisteme yapılan siber saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda SATICI’nın herhangi bir hukuki ve / veya cezai sorumluluğu olmayacaktır.

SATICI, ALICI’nın web sitesinde yayınlamış olduğu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması metnini okuduyup kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLERE İLİŞKİN ONAY

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca ALICI; işbu sözleşmeyi akdetmekle, kendisine SATICI ve işbirliği içinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler tarafından telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, SMS, e-mail ve sair vasıtalarla her türlü içerikte ticari elektronik ileti gönderilmesini, kendisinin kampanyalar, promosyonlar, bağlantılı faaliyetler, işbirlikleri, yarışmalar, oyunlar, yenilikler, güncel hizmetler, değişiklikler ve diğer her türlü konuda ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüde düşmesi veya bu nedenle hakkında yasal işlem başlatılmasında SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MUACCELİYET KAYDI

İşbu Sözleşme süresi içerisinde ALICI’nın ard arda veya bir sene içerisinde iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde Sözleşme’den doğmuş ve/veya doğacak tüm borçlar muaccel olur.

YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

DİĞER HÜKÜMLER

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. İşbu sözleşme’de yer alan herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamayacak olması, sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

SATICI, gerekli durumlarda işbu Paket tur ve Bilet Satış Sözleşmesinin bir kısmını veya tamamını tek taraflı olarak değiştirebilir.

 

PAKET TUR VE BİLET SATIŞ SÖZLEŞMESİ’Nİ OKUDUM VE KABUL EDİYORUM

Paket tur ve Yolcu taşıma biletini satın alan kişidir.